_
_
 
 

 

Rys. 3.1 Glorietta 

Rys. 3.2 Fontanna mobilna _ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
       

Glorietta
Oferujemy Państwu wykonaną wg projektu i technologii BASFER S.A. bardzo atrakcyjną pentagonalna budowlę ogrodową pod nazwą glorietta . Wykorzystujemy do jej wzniesienia produkowane przez nas kolumny toskańskie BASFER, a kopułę i fryz wykonujemy na specjalnie przygotowanych formach w technologii wielowarstwowej łączącej cienkościenną konstrukcję laminatową (laminat poliestrowy) z tynkiem mineralnym w kolorze białym.

Cała budowla wykończona jest w technologii białego szlachetnego tynku mineralnego. Budowla jest fundamentowana na gruncie w sposób punktowy, pod każdą z kolumn. Posiada własne, ukryte odprowadzenie wody deszczowej oraz możliwość wykonania atrakcyjnej instalacji oświetleniowej. Budowla spełnia wszelkie wymagania w zakresie wytrzymałościowym i użytkowym dla tego typu obiektów. Gloriettę dostarczamy w elementach i montujemy u Zamawiającego wraz z wykonaniem fundamentu i wykończeniem posadzki w sztucznym kamieniu typu "rotunda".

Fontanny
Firma Basfer S.A. oferuje prace zwią­zane z projektowaniem i w wy­ko­naw­stwem fontann, sztucznych strumyków, stawów i kaskad.
Przygotowujemy kompleksowo:
• elementy prefabrykowane żelbetowe
i z żywic poliuretanowych oraz epo­ksy­do­wych
• formy i elementy oz­dob­ne ze stali nie­rdzew­nej
• dobór pomp, dysz i urządzeń ut­rzy­mu­jących czystość wody
• pod­łączenia elektryczne, uziemienia, ste­rowanie obiegiem wody
• elementy ozdobne z kamienia, szkła i?in­nych materiałów.

Fon­tanna kompaktowa jest pre­fab­ry­ko­wa­na i uz­bra­jana w całości w zakładzie. Go­to­we urządzenie montuje się i uru­cha­mia w?cią­gu kilkunastu godziny na budowie.
Dysze fontanny montowane są w ma­te­riale bardzo porowatym. Jego prze­sią­kal­ność dla wody wynosi blisko 1:1. Zbiornik na wodę znajduje się pod po­wierzchnią gruntu. Powierzchnia fon­tanny jest płaska i tym samym bez­piecz­na dla dzieci. Może stanowić również element nawierzchni.

     

_