Sposób transportowania


KOLUMNY TOSKAŃSKIE BASFER są pakowane po cztery lub sześć kolumn (kompletnych) na europaletę. Załadunek na środki transportu: wózek widłowy, HDS o udźwigu 500 kg lub platforma samo załadowcza.

Wymiary palety z kolumnami w planie wynoszą 3 m na 0,8 m. Wysokość załadowanej palety wynosi 140 cm (dla czterech sztuk) lub 175 cm (dla sześciu sztuk). Wysokość składowania wynosi 3 palety dla palet z czterema kolumnami lub 2 palety dla palet z sześcioma kolumnami.


Wyrób posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w  Warszawie, ul. Filtrowa 1, pod numerem: RT ITB - 1029/2008