Instrukcja montażu kolumny w miejscu wbudowania


Czas montażu netto – ok. 0.5 roboczogodziny na jedną kolumnę

Montaż wykonuje się na uprzednio przygotowanym podłożu (fundament żelbetowy lub betonowy wg projektu indywidualnego dla danego obiektu) z wypuszczonym zbrojeniem i założoną izolacją przeciwwilgociową (np.: z papy termozgrzewalnej, folii izolacyjnej, powłokowej lub innej typu lekkiego lub średniego).

Montaż kolumny toskańskiej BASFER [Rys. 2.]

 1. Przycięcie trzonu kolumny (1) następuje po dokładnym ustaleniu całkowitej żądanej wysokości całkowitej kolumny (projektowanej lub wynikającej z innych ustaleń), np. w cm oraz odjęciu tego wymiaru od wielkości 292 cm, tj. całkowitej wysokości kolumny BASFER.
  Całkowita wysokość kolumny to wysokość po złożeniu piedestału (4), trzonu (1) z głowicą (1a) oraz abastyla (2).
  Wynik tego odejmowania należy odmierzyć od "bosego" końca trzonu (1) i o tyle skrócić trzon. Cięcie wykonuje się szlifierką kątową lub piłką ręczną do metalu.

  Przykład
  Żądana wysokość całkowita kolumny wynosi 275 cm.
  1. Wykonujemy odejmowanie 292cm – 275 cm = 17 cm.
  2. Od końca "bosego" trzonu odmierzamy 17cm (wielokrotnie i równomiernie na całym obwodzie).
  3. Wg wyznaczonych punktów zakładamy opaskę, np. z taśmy papierowej lub odrysowujemy linie ołówkiem, a następnie wykonujemy cięcie wzdłuż taśmy lub linii ołówka.
  Wskazówka: im dokładniejsze cięcie, tym łatwiej podczas montażu ustawimy kolumnę w pionie!

 2. Ustawienie i zabetonowanie piedestału (4)
  Piedestał należy ustawić na izolacji przeciwwilgociowej z przepuszczonymi prętami zbrojenia wg założonych wymiarów w poziomie i w pionie (przy pomocy np. drewnianych klinów), a następnie zabetonować betonem B17.5 do poziomu górnej krawędzi, nie brudząc betonem kolistego wgłębienia w piedestale.
  Wskazówka: betonowanie piedestału najlepiej wykonać dzień lub dwa dni wcześniej przed montażem trzonu (1).

 3. Ustawienie i zabetonowanie ruchomej bazy (3), trzonu (1) z głowicą (1a) oraz abastyla (2)
  Na bosy, dolny koniec trzonu (1) nakłada się ruchomą bazę (3) odpowiednią stroną i całość ustawia na piedestale (4).
  Koliste wgłębienia w piedestale (4) oraz odpowiednie wymiary średnic ruchomej bazy (3) i trzonu (1) zapewniają łatwe centrowanie.

  Trzon należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem!

  Na głowicę (1a) nakłada się abastyl (2), który również posiada koliste wgłębienie centrujące, następnie ustawia trzon (1) w pionie i abastyl (2) w planie. Całość należy unieruchomić, zabezpieczyć przed przewróceniem i włożyć odpowiednie zbrojenie. Betonowanie betonem B17.5 należy prowadzić ręcznie (mieszanką plastyczną- bez wibrowania).

  Wskazówka: Pionowanie trzonu najlepiej wykonać przy użyciu poziomicy o dł. ca 1.5 m, ustawionej w pionie na kołnierzu bazy i dociśniętej węższą płaszczyzną do trzonu. Mierzymy odległość górnego końca wypionowanej poziomicy od trzonu kolumny miarką, a następnie przekładamy poziomicę na przeciwległą stronę kolumny i dokonujemy takiego samego pomiaru.
  Jeśli odległości te są sobie równe, kolumna jest w pionie w płaszczyźnie przykładania poziomic. Tę samą czynność należy wykonać w płaszczyźnie do niej prostopadłej i wtedy kolumna jest bezwzględnie pionowa.

 4. Wykończenie
  Wypełnienie szpary pomiędzy bazą a trzonem należy wykonać mrozoodporną zaprawą klejową do stosowania na zewnątrz, najlepiej w kolorze białym. Po wyschnięciu przeszlifować spoinę drobnym papierem ściernym.
  Wszelkie naprawy należy wykonywać również tym materiałem i sposobem. Nie stosować zapraw do użytku wewnętrznego, np. na bazie gipsu.
  Kolumnę należy pomalować dla celów dekoracyjnych farbą emulsyjną lub podobną, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz.

Wyrób posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w  Warszawie, ul. Filtrowa 1, pod numerem: RT ITB - 1029/2008