Nieco historii


W ramach historycznie wykształconych porządków architektonicznych kolumny architektoniczne dzielimy na kolumny doryckie, jońskie, korynckie oraz kolumny toskańskie (etruskie).

Prosty i szlachetny kształt kolumny toskańskiej decydował o powszechnym jej wykorzystaniu w budownictwie europejskim. Budowlami, w których ze szczególnym upodobaniem stosowano kolumny toskańskie były polskie dworki i dwory szlacheckie.

Kontynuując tradycję polskiej architektury szlacheckiej, zdecydowaliśmy się na opracowanie technologii produkcji kolumn toskańskich pozwalającej na realizację kilku zasadniczych celów. Jednym z nich jest zmiana wizerunku naszych domów, poprzez powszechne stosowanie prawdziwych kolumn zamiast słupów. Wzmacnia to walory estetyczne obiektów oraz doznania i wrażenia estetyczne zarówno użytkowników, jak i obserwatorów otaczającej nas architektury.


Wyrób posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w  Warszawie, ul. Filtrowa 1, pod numerem: RT ITB - 1029/2008